Remontteihin panostetaan useita tuhansia euroja – riitatilanteet voivat tuplata kustannukset

LähiTapiola selvitti, mitä suomalaiset olisivat valmiita maksamaan yleisistä remonteista a suntoonsa. Eniten ollaan valmiita maksamaan putki- ja keittiöremonteista. Aina remontit eivät kuitenkaan onnistu toivotulla tavalla. Remonttien lopputuloksista riidellään säännöllisesti oikeudessa asti. Oikeuskulut voivat nousta pahimmillaan tuhansiin euroihin. Lue vinkit remonttiriitojen välttämiseksi.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksessa selvitettiin, paljonko suomalaiset olisivat valmiita maksamaan yleisistä remonteista nykyisessä kodissaan. Putkiremonttiin oltaisiin valmiita sijoittamaan eniten rahaa, noin 8 200 euroa. Lattia- ja saunaremontista oltaisiin molemmista valmiita maksamaan hieman yli 3 000 euroa kummastakin. Kylpyhuone-, ikkuna- ja keittiöremontit puolestaan saisivat jokainen maksaa hieman enemmän, 5 000–6 000 euroa. Remonttiin käytetyistä euroista huolimatta työn jälki ei kuitenkaan aina vastaa odotuksia.

–          Vakuutusyhtiössä remonteista aiheutuvat riitatilanteet ovat tuttuja. Tavallisimmin kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta korvattavat remonttiriidat koskevat työn viivästymistä, remontin hintaa tai remontin työn jälkeä, kertoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki.

–          Usein näistä remonteista ei ole mitään kirjallisia sopimuksia, joten jälkikäteen väitellään siitä, mitä ollaan aluksi sovittu remontin laajuudesta, kestosta ja hinnasta. Joskus remonteissa ilmenee jotain yllättävää, josta aiheutuu lisätöitä ja näistä lisätöistä sitten myös monesti riidellään. Samoin riidellään siitä, mitkä kaikki korjaukset kuuluvat takuukorjaukseen, mikäli myöhemmin ilmenee virheitä, Karimäki jatkaa.

Karimäen mukaan tärkein keino riitojen välttämiseksi on sopia remontin tekijän kanssa kirjallisessa urakkasopimuksessa ennen urakoinnin aloittamista, mitä remontoidaan, missä aikataulussa ja mihin hintaan. Tärkeää on myös sopia, miten toimitaan, jos tulee yllätyksiä remontin aikana. Urakoitsija voi pyydettäessä esittää vakuutustodistuksen vastuuvakuutuksen voimassaolosta. Urakoitsijan vastuuvakuutuksesta voi saada korvauksen, jos urakoitsija aiheuttaa esimerkiksi keittiöremontin yhteydessä vesivahingon. Riitatilanteiden kannalta on parempi, jos töistä maksetaan vasta valmiina – ei ennakkoon.

Karimäki muistuttaa myös kotitalousvähennyksestä ja siitä, että urakoitsijan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin, jotta tehdyistä töistä voi saada kotitalousvähennystä.

Kotivakuutukseen kuuluu oikeusturvavakuutus

–          Remontointiin liittyvät epäselvyydet ja riitatilanteet ovat yksi yleinen tilanne, jolloin suomalaiset tarvitsevat lakimiehen apua. Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus korvaa riitatilanteista aiheutuneita kuluja, jotka nousevat helposti riidan pitkittyessä tuhansiin euroihin, Karimäki kertoo.

Aina kotivakuutuksen voimassaolosta ei kuitenkaan muisteta huolehtia jo asunnon kaupantekohetkellä.

–          Törmäämme valitettavasti säännöllisesti tilanteisiin, joissa henkilö on ostanut uuden asunnon ja teettänyt siellä remonttia ennen muuttoa huolehtimatta kotivakuutuksensa voimassaolosta. Tämä muodostuu ongelmaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa remontin lopputulos aiheuttaa riitaa ja riidan selvittämiseksi joudutaan turvautumaan lakimiehen apuun.

Kaikkiin LähiTapiolan kotivakuutuksiin kuuluu oikeusturvavakuutus. Kotivakuutuksen oikeusturva kattaa vain omaa kotia ja omassa käytössä olevaa vapaa-ajan asuntoa koskevia asioita. Vakuutuksesta on rajattu pois tulonhankintaan liittyvä toiminta, kuten asunnon vuokraaminen. Huoneistoturvavakuutus tuo turvaa vuokra-asunnon omistajalle niin riitatilanteisiin kuin tulonmenetykseen ja vahinkotilanteisiin. Lue lisää huoneistoturvavakuutuksesta.


LähiTapiolan Kantar TNS:llä toteuttaman Arjen katsaus -kyselytutkimuksen tulokset kerättiin 17.-23.5.2019 välisenä aikana. Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä. Tutkimukseen vastasi 1 050 henkilöä.

Lähde: ePressi