Pikku-Finlandia – innovatiivista tilaelementtirakentamista kiertotalous huomioiden

Finlandia-talon peruskorjauksen ajaksi Helsingin Töölönlahdelle on rakennettu puurakenteinen väistötila Pikku-Finlandia. Rakennus on suomalaisen puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja se toimii puurakentamisen suunnannäyttäjänä. Pikku-Finlandia on toteutettu Helsingin kaupungin, Finlandia-talon, Aalto-yliopiston sekä FM-Hausin yhteisprojektina ja sen elementit on rakennettu Metsä Woodin Kerto® LVL -tuotteilla.

Puusta valmistetut tilaelementit mahdollistavat rakennuksen uudelleenkäytön

Pikku-Finlandia edustaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista rakentamista, sillä se on rakennettu siirrettävistä ja uudelleen käytettävistä puumoduuleista. ”Puu on vastuullinen rakennusmateriaali se sitoo hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Esimerkiksi Pikku-Finlandiassa käytetyn Kerto LVL:n hiilivarasto on kooltaan noin 484,5 ton CO2 ekv.”, kertoo Metsä Woodin myyntipäällikkö Lassi Moisio.

Moduulirakentaminen lyhentää työmaa-aikaa kolmannekseen

Pikku-Finlandian puumoduulit esivalmistettiin FM-Hausin tehtaalla Jokioisissa. Moduuleiden katto- ja lattiarakenteissa on käytetty Metsä Woodin Kerto LVL RIPA -teknologiaa. ”RIPA-teknologian avulla olemme pystyneet valmistamaan puuelementit pienemmällä kertopuumäärällä kuin aiemmin. Tämä vastaa ekologisia arvojamme, kun tarvittavat materiaalimäärät pysyvät pienempinä”, toteaa FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman

Moduulirakentamisella on ollut myös merkittävä vaikutus rakentamisnopeuteen. ”Jos verrataan Pikku-Finlandian rakentamista paikallaan rakentamiseen, niin moduulirakentamisella työmaa-aika on noin kolmannes normaalista rakentamisajasta” kertoo Juhani Sjöman. 

Puumoduulirakenne mahdollistaa rakennuksen siirtämisen uuteen käyttötarkoitukseen

Finlandia-talon peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 2024 lopulla, joten Pikku-Finlandia palvelee nykyisessä käytössä ainakin kolme vuotta. Tämän jälkeen rakennus voidaan siirtää uuteen paikkaan ja muuntaa esimerkiksi päiväkoti- tai koulurakennukseksi. ”Rakennuksen muuntelu-, siirto- ja uudelleenkäyttövaatimukset edellyttävät, että rakennuksessa käytetyt materiaalit ovat ensiluokkaisia ja kestäviä. Kerto LVL -tuotteista valmistetuilla elementeillä on pystytty varmistamaan, että rakennus kestää kovaa käyttöä ja on pitkäikäinen”, tiivistää Lassi Moisio Metsä Woodilta.

Metsä Wood
www.metsawood.fi

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme arvokasta tukkipuuta ympäristöystävällisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen, jotka megatrendien myötä ovat kasvavia tulevaisuuden toimialoja. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 0,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 700 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.